Dokumenty

Certyfikaty i pozwolenia

Posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty

Certyfikaty i pozwolenia

Specjalizując się w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym jesteśmy zobligowani do posiadania odpowiednich uprawnień. Działając zgodnie z obowiązującym w Polsce i Europie prawem dysponujemy wymaganymi koncesjami i licencjami na międzynarodowy i krajowy transport drogowy.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób i rzeczy powinien posiadać certyfikat kompetencji przewoźnika. Jest to dokument niezbędny dla uzyskania licencji przewoźnika. Warunkiem otrzymania tego dokumentu jest zdanie egzaminu.

Licencja na międzynarodowy i krajowy transport drogowy

Kolejnymi dokumentami są licencje na międzynarodowy transport drogowy wydawane przez Główną Inspekcję Transportu Drogowego z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Dokumenty do pobrania

Licencja krajowa
Licencja międzynarodowa
Licencja na pośrednictwo
Pozwolenie na przewóz odpadów Holandia
Pozwolenie na przewóz odpadów Niemcy
Pozwolenie na przewóz odpadów Polska nr BDO
Polisa OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym kabotaż 2019